O Kongresu

Obalová konference v rámci středoevropského obalového kongresu PackSummit 2018 je top setkání nezávislých expertů, výrobců obalů, výrobců baleného zboží, logistiků, brand manažerů, nákupčích retailu a širokou odbornou veřejnost zejména z Česka a Slovenska. 

  

Cílem konference je sdílet novinky, šířit znalosti, získat nové kontakty a informace napříč obory.

Účastníkům konference bude poskytnut Manuál správná výrobní praxe - obaly na potraviny a kosmetiku, 11. vydání.

Účastníci obdrží certifikát jako doklad o účasti na školící akci v souladu s Nařízením EU č.2023/2006 o SVP.

  

  Během Galavečera OBAL ROKU 2018 budou zástupcům firem oceněných exponátů v soutěži OBAL ROKU 2018 předány trofeje a certifikáty. Během hlavního večera budou vyhlášeni držitelé ZLATÉ, STŘÍBRNÉ a BRONZOVÉ CENY PŘEDSEDKYNĚ POROTY OBAL ROKU 2018. 

Soutěž OBAL ROKU je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na  trhu objevují.

Soutěž OBAL ROKU je certifikovaná pro účast v prestižní globální soutěži WorldStar Packaging Awards.

 

Diskutujte s námi na Twitteru pod hashtagem #packsummit2018

 

Místo konání: Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4, 142 00

Bezplatné parkování v areálu. Mapa zde.

Program

 1. Blok I

 2. 08:30

  Registrace/Recepce

  1. 09:00

   Antonín Steinbauer, prezident Syby

   Zahájení

  2. 09:05

   Rudolf Ševčík, VŠCHT

   Balení potravin: Aktivní a inteligentní obalové materiály

  3. 09:35

   Jitka Sosnovcová, SZÚ

   Prohlášení: K obalům a obalovým materiálům pro potraviny

  4. 10:15

   Johannes Bergmair, WPO

   Bisfenol A - obaly: Fakta, souvislosti, Save Food iniciativa

  5. 10:45

   Marcus Kirschner, HPE

   CASE Express: Exportní balení a paletová výzva

 3. 11:15

  COFFE BREAK / KVÍZ 1. kolo

 4. BLOK II

  1. 11:40

   Radek Aulický, VÚRV

   Obaly pro potraviny: Manuál pro reklamační řízení ke skladištním škůdcům

  2. 12:10

   Martin Hejl, THIMM Packaging

   Potravinové e-shopy: Obalové vychytávky

  3. 12:40

   Jakub Vojanec, Marten van Rossum, Siemens

   Obalový průmysl 4.0: Automatizace, robotizace výroby obalů a balení; internet věcí.

  4. 13:10

   Petr Martínek, Roman Mecner, ANTALIS | BRANOPAC CZ

   Obaly pro potravinářskou výrobu

 5. 13:40

  PŘESTÁVKA NA OBĚD

 6. BLOK III

  1. 14:40

   Markus Kugler, Euroblock

   Palety: Kvalita postavená na komponentech

  2. 15:10

   Pavel Volek, Signals Network

   Bitcoin-blockchain: Virtuální měna a její paralely, čárové kódy

  3. 15:40

   Cornelia Fehlner, NürnbergMesse

   FachPack: Zítřek začne, když si jej vytvoříte

 7. 16:00

  COFFE BREAK

 8. BLOK IV

  1. 16:30

   Jozef Oleár, OTK GROUP

   SmartWipes: Biodegradabilní koncept

  2. 17:00

   Michael Rada, IBCSD LAB

   Obaly v době industry 5.0: Svět bez odpadů a plýtvání a jeho fungování z pohledu obalového průmyslu

  3. 17:30

   Martin Volek, Ipsos

   Generace X,Y, Z: Známe je, jejich myšlení a zákaznické chování?

 9. 18:00

  COFFE BREAK

 10. GALAVEČER OBAL ROKU

  1. 18:30

   KVÍZ 1.kolo - vyhlášení

  2. 18:35

   Vlado Volek, Obalový institut Syba

   Zahájení

  3. 18:45

   Jana Žižková

   Slovo předsedkyně poroty

  4. 18:50

   Hanka Voleková, Luboš Rezler, Kantar CZ

   Cena Spotřebitele

  5. 19:05

   OBAL ROKU 2018 - předávání ocenění soutěže

   Daniela Písařovicová

 11. 20:30

  SPOLEČENSKÝ VEČER

 12. 21:30

  Kvíz – finále: SYBACZECH

 13. NETWORKING  v průběhu celého dne

 14. Program kongresu je ke stažení zde

Přednášející

Jitka Sosnovcová

Státní zdravotní ústav

Ing. Jitka Sosnovcová vystudovala obor technické fyzikální a analytické chemie VŠCHT. Od roku 2009 do roku 2018 byla ředitelkou SZÚ. Je evropsky uznávanou odbornicí na problematiku plastů a předmětů přicházejících do styku s potravinami a členkou řady evropských expertních týmů. Je vedoucí kontaktního místa Ministerstva zdravotnictví a odboru ochrany veřejného zdraví pro systém rychlého varování při výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků RAPEX a vedoucí 2. rezortního kontaktního místa o pro systém rychlého varování při výskytu nebezpečných potravinářských výrobků – RASFF. Je předsedkyní Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro předměty běžného užívání. Je autorem řady publikací v odborných časopisech a monografiích, ve sbornících konferencí a seminářů, populárních článků zejména ve spotřebitelských časopisech určených pro širokou veřejnost.

Více o přednášejícím

Rudolf Ševčík

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie, obor konzervace potravin a technologie masa. Od roku 2001 působí na Ústavu konzervace potravin, kde pracuje jako pedagogický a vědecký pracovník zabývající se problematikou technologie potravin, systémy managementu kvality a bezpečnosti potravin. V rámci vědecké činnosti se podílel na řadě inovačních projektů v rámci potravinářských provozů. Řešil technologické problémy v provozech zpracovávající maso, ovoce, zeleninu. V roce 2017 se habilitoval v oboru technologie potravin. V rámci svých pedagogicko-výzkumných aktivit vystupuje na odborných a vědeckých akcích v oblastech spjatých z technologií a kvalitou potravin.

Více o přednášejícím

Martin Hejl

THIMM Packaging

Ing. Martin Hejl vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze. Ve společnosti THIMM Packaging, jednom z nejvýznamnějších výrobců a zpracovatelů vlnité lepenky v ČR, pracuje od roku 1997. V současné době je na pozici jednatele společnosti.

Více o přednášejícím

Johannes Bergmair

PACK EXPERTS, World Packaging Organisation

Dr. Johannes Bergmair vystudoval obor potraviny a biotechnologie na Vysoké škole přírodních zdrojů a aplikovaných biologických věd ve Vídni (BOKU). Technické vzdělání završil v Ústavu pro potravinářskou technologii v roce 1999. Jeho speciálním oborem v oblasti balení je zajištění kvality v rámci dodavatelského řetězce "potraviny". V této oblasti - vedle řady publikací v časopisech - dokončil své doktorské práce na technické univerzitě (TU) ve Vídni na podzim roku 2002. Od roku 2000 do roku 2016 pracoval v OFI Packaging Institute ve Vídni, kde působil jakovedoucí institutu. V roce 2017 založil Johannes Bergmair svou vlastní poradenskou firmu s názvem PACK EXPERTS.

Dr. Bergmair pořádá řadu přednášek pro obalovou techniku ​​na několika rakouských a německých univerzitách, pracuje jako soudní expert na balení a jako auditor pro řízení hygieny. Dr. Bergmair je od roku 2011 členem rakouského výboru pro normalizaci a Rakousko ve WPO (World Packaging Organization), kde zastával funkci viceprezidenta WPO pro udržitelnost a bezpečnost potravin. Od 1.1.2018 působí jako generální tajemník WPO.

Více o přednášejícím

Radek Aulický

Výzkumný ústav rostlinné výroby

Ing. Radek Aulický, Ph.D.  vystudoval Českou zemědělskou universitu v Praze (Obor Rostlinná produkce a Odbor Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin).  Pracuje ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby na pozici vedoucí týmu ochrana zásob před skladištními škůdci. Je členem Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Odborné zaměření: Skladištní škůdci, identifikace, monitoring, metody chemické a nechemické ochrany. Řízené atmosféry, aplikace aerosolů, fumigace.

Více o přednášejícím

Jakub Vojanec

Siemens

Ing. Jakub Vojanec je absolventem Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, následně dokončil i studia Ekonomiky a managementu na ČZÚ v Praze. Od roku 2005 pracuje na různých pozicích ve společnosti Siemens v Praze a v Norimberku. Nejprve čerpal zkušenosti jako technik v oblastech průmyslových řídicích systémů, senzoriky a komunikací, potom i na pozicích spojených s obchodem a marketingem. Od roku 2013 je ředitelem obchodního úseku Factory Automation společnosti Siemens, s.r.o.

Více o přednášejícím

Martin Volek

Ipsos

Martin Volek pracuje v agentuře Ipsos na pozici Project Director a je zodpovědný za realizaci komplexních výzkumných projektů zaměřených na zákaznické chování a zákaznickou spokojenost.

V oboru marketingového výzkumu se pohybuje přes deset let a jeho specializací jsou komplexní projekty spojující nejrůznější typy dat. Jeho cílem je poskytovat klientům taková zjištění, která je podpoří v dosahování obchodních cílů.

Ipsos je celosvětovou společností zaměřenou na marketingový výzkum a konzultace. Své kanceláře má v 89 zemích a zaměstnává více jak 16.500 lidí.

V Ipsosu se zajímáme o lidi, trhy, značky a společnost.

Poskytujeme informace a analýzy, které činí náš složitý svět jednodušším a snazším pro orientaci. Inspirujeme naše klienty k chytřejším rozhodnutím.

Více o přednášejícím

Cornelia Fehlner

NürnbergMesse

Cornelia Fehlner má magisterský titul v oboru Mezinárodní kulturní a obchodní studia a magisterský titul v Geografii Univerzity v Passau, včetně studijních pobytů v Paříži a Českých Budějovicích. Během studií získala odborné zkušenosti v Evropském parlamentu (Brusel), v bavorském ministerstvu hospodářství (Mnichov), v Německo-české průmyslové a průmyslové komoře (Praha) a v Siemens AG (Regensburg).

Od roku 2013 do roku 2017 pracovala jako manažerka pro rozvoj obchodu v obci Weiden i.d.OPf. Od října 2017 je ředitelkou veletrhu FachPack, evropského veletrhu pro balení, procesy a technologie v NürnbergMesse.

Více o přednášejícím

Pavel Volek

Signals Network

Ing. Pavel Volek je spoluzakladatelem a technickým ředitelem ve společnosti Signals Network, společnosti vyvíjející nástroje na algoritmické obchodovaní s kryptoměnami. 

Pavel vystudoval obor Softwarové inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze a v doméně softwarového vývoje se pohybuje již více jak 14 let. V průběhu let pracoval na různorodých projektech s lokálním i globalním dosahem, vedl lokalní i přeshraniční vývojové týmy a má praktické zkušenosti s mnoha programovacími jazyky, technologiemi i softwarovými architekturami. Věří, že zkušenosti s širokou škálou kompetencí jsou velmi důležité nejen pro úspěšné vedení vývojových týmů, ale i pro zvládnutí nových technologií a technik a pro provadění kvalifikovanych rozhodnutí při navrhování nového produktu.

Více o přednášejícím

Michael Rada

IBCSD LAB s.r.o. - INTERNATIONAL BUSINESS CENTER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Michael je otcem projektu MEZINÁRODNÍHO OBCHODNÍHO CENTRA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE a jednatelem jeho mateřské společnosti IBCSD LAB s.r.o.

Od roku 1990 působil ve středním a později ve vyšším managementu firem logistických (SCHENKER, SGL), obchodních (NORECOM, GERICOM, FRIDANAIR, AMERICAN WAY) a to nejen na pozicích logistických, ale i marketingových, obchodních, business development, nákup a řadě dalších.

 • Úspěšně absolvoval zkoušky IATA včetně DGA ve Vídni
 • Je aktivním autorem řady odborných článků z oblasti logistických a obalových inovací
 • Je autorem řešení vratné paletové fixace FIXLOG ONE – FIXLOG THREE
 • V letech 2008 – 2013 působil v senior managementu logistické divize druhé největší korporace Japonska (SUMITOMO CORPORATION) na pozici business Development
 • Od roku 2013 samostatně podnikající v oblasti zvyšování efektivity globálních dodavatelských řetězců a v oblasti vývoje efektivních obalových prostředků
 • Od roku 2014 tvůrcem nového průmyslového odvětví – INDUSTRIAL UPCYCLING zabývajícím se prevencí vzniku odpadu a plýtvání na průmyslové úrovni, aktivním využitím přebytků výroby a jejich přímým druhotným užitkováním.
 • V roce 2015 založil hnutí E-MOTION podporující integraci osobní elektromobility do profesní i soukromé sféry.
 • 2.12.2015 definoval jako první na světě obsah INDUSTRY 5.0 a stal se tvůrcem první průmyslové evoluce
 • Vlastník ochranné známky IBCSD a autor řady designů průmyslových obalů

Mezi klienty patří společnosti z mnoha průmyslových segmentů nejenom v ČR, ale i zahraničí.

Moto: Neexistence pro mne není překážkou, jen prvním krokem novým směrem.

Více o přednášejícím

Marcus Kirschner

HPE - Bundesverband Holzpackmittel Paletten Exportverpackung

Ing. (BA) Marcus Kirschner, MBM v roce 2001 absolvoval technologii dřeva na kooperativní státní univerzitě v Mosbachu. Po ukončení studia pracoval u společnosti Holzindustrie Hunsrück GmbH, výrobce kontraktního nábytku. V roce 2011 absolvoval dálkové studium na Freie Universität v Berlíně - magisterský obor marketingového marketingu (ExecMBM) v oblasti B2B marketingového a technického prodeje. Po dobu 5 let do roku 2012 pracoval jako přednášející v oboru dřevařské technologie na Spolkové státní univerzitě v Mosbachu. Od srpna 2012 do března 2018 pracoval Kirschner pro Konfederaci německého dřevozpracujícího průmyslu (HDH) jako konzultant v oblasti životního prostředí, technologické standardizace a výzkumu. Od dubna 2018 je Marcus Kirschner generálním ředitelem HPE - Federální asociace pro dřevěné obaly, palety a exportní obaly (Bundesverband Holzpackmittel • Paletten • Exportverpackung eV)

Více o přednášejícím

Jozef Oleár

OTK GROUP

Jozef Olear, obchodní ředitel společnosti OTK GROUP, strávil poslední desetiletí v exkluzivních rolích v potravinářském průmyslu, výrobě receptů receptů na produkty a potravinářském průmyslu.

Ocenění: cena za balení za rok 2011 - ocenění Gold Packaging DuPont; 2018 – OBAL ROKU SmartWipes: Biodegradabilní koncept.

Více o přednášejícím

Markus Kugler

Euroblock Verpackungsholz

Pan Markus Kugler absolvoval další odbornou přípravu v oblasti obchodu a administrativy a stal se kvalifikovaným administrátorem.

Od roku 2012 pracuje pro společnost Euroblock Verpackungsholz GmbH. Je zodpovědný za trhy Německa a jihovýchodní Evropy.

Více o přednášejícím

Ing. Roman Mecner

RANPAK BV

Ing. Roman Mecner vystudoval Vysokou školu podnikání v Praze obor ekonomika a management. Od roku 1994 se pohybuje v obalovém průmyslu, kde prošel mnoha pozicemi od výroby obalů až po jejich prodej. Od roku 2014 působí ve firmě Ranpak b.v., která poskytuje individuální, ekologicky šetrné a nákladově efektivní papírové řešení balení pro  každý produkt.

Více o přednášejícím

Ing. Petr Martinek, MBA

Antalis, Branopac CZ

V oblasti průmyslových obalů začal pracovat v roce 2002 ve firmě První Obalová spol. s r.o. na pozici Regionálního obchodního zástupce. Po sedmi letech sbírání zkušeností v obchodě přešel do automobilového průmyslu a začal pracovat pro německou společnost MANN+HUMMEL, která je světovým leaderem v oblasti filtrů a filtrační techniky. Zde pracoval 7 let na pozici Obchodního ředitele a byl zodpovědný za obchodní aktivity divize průmyslové filtrace v regionu východní Evropy. V roce 2014 se vrátil do obalového průmyslu a pracuje pro francouzskou nadnárodní společnost Antalis na pozici Packaging Director se zodpovědností za region střední a východní Evropy. Zároveň je jednatelem společnosti BRANOPAC CZ s.r.o., která je součástí skupiny Antalis od roku 2012.

Divize průmyslového balení skupiny Antalis je největší distributor obalů v Evropě s obratem přes půl miliardy Eur.

Více o přednášejícím

Registrace ukončena

 

Kongres je již plně obsazen

Záštita

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Partneři kongresu

Generální partner obalového galavečera

Gold partner

Silver partner

Bronze partner

Partner

Odborný garant / Food Contact Partner

Partner třídění

General media partner

Media partner

Projekt TAČR

Konference je součástí projektu Zdokonalení obalů redukující napadení potravin z cereálií, sušeného a skořápkatého ovoce skladištními členovci, který je spolufinancován z prostředků TAČR,  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, PID: TH02030215

Místo konání kongresu


Ústav molekulární genetiky AV ČR

Praha 4, Vídeňská 1083, 142 00


Organizátor


OBALOVÝ INSTITUT SYBA

www.syba.cz

IČ: 27626628, DIČ: CZ27626628

Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany

kontakt: Ing. Kateřina Kolářová

+420 602 625 117

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O CookiesRozumím