O Kongresu

Obalová konference v rámci středoevropského obalového kongresu PackSummit 2018 je top setkání nezávislých expertů, výrobců obalů, výrobců baleného zboží, logistiků, brand manažerů, nákupčích retailu a širokou odbornou veřejnost zejména z Česka a Slovenska. 

  

Cílem konference je sdílet novinky, šířit znalosti, získat nové kontakty a informace napříč obory.

Účastníkům konference bude poskytnut Manuál správná výrobní praxe - obaly na potraviny a kosmetiku, 11. vydání.

Účastníci obdrží certifikát jako doklad o účasti na školící akci v souladu s Nařízením EU č.2023/2006 o SVP.

  

  Během Galavečera OBAL ROKU 2018 budou zástupcům firem oceněných exponátů v soutěži OBAL ROKU 2018 předány trofeje a certifikáty. Během hlavního večera budou vyhlášeni držitelé ZLATÉ, STŘÍBRNÉ a BRONZOVÉ CENY PŘEDSEDKYNĚ POROTY OBAL ROKU 2018. 

Soutěž OBAL ROKU je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na  trhu objevují.

Soutěž OBAL ROKU je certifikovaná pro účast v prestižní globální soutěži WorldStar Packaging Awards.

 

Diskutujte s námi na Twitteru pod hashtagem #packsummit2018

 

Místo konání: Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4, 142 00

Bezplatné parkování v areálu. Mapa zde.

Do začátku kongresu zbývá:

0 Dny
0 Hodiny
0 Minuty
0 Sekundy

Program

 1. Témata konference:

  Prohlášení: K obalům a obalovým materiálům pro potraviny. (Jitka Sosnovcová, SZÚ)

  Balení potravin: Aktivní a inteligentní obalové materiály. (Rudolf Ševčík, VŠCHT)

  Potravinové e-shopy: Obalové vychytávky. (Martin Hejl, THIMM Packaging)

  Bisfenol A - obaly: Fakta, souvislosti, Save Food iniciativa. (Johannes Bergmair, WPO)

  Obaly pro potraviny: Manuál pro reklamační řízení ke skladištním škůdcům (Radek Aulický, VÚRV)

  Obalový průmysl 4.0: Automatizace, robotizace výroby obalů a balení; internet věcí. (Jakub Vojanec, Marten van Rossum, Siemens)

  Generace X,Y, Z: Známe je, jejich myšlení a zákaznické chování? (Martin Volek, Ipsos)

  FachPack: Zítřek začne, když si jej vytvoříte. (Cornelia Fehlner, NürnbergMesse)  

  Bitcoin-blockchain: Virtuální měna a její paralely. (Pavel Volek, Signals Network)

  Paletová výzva: Nový HPE standard pro palety na míru. (Marcus Kirschner, HPE); Kvalita postavená na kvalitních komponentech. (Markus Kugler, Euroblock)

  Exportní balení: CASE Express – nový HPE software pro exportní obaly. (Marcus Kirschner, HPE)

  SmartWipes: Biodegradabilní koncept. (Jozef Oleár, OTK GROUP)

Přednášející

Jitka Sosnovcová

Státní zdravotní ústav

Ing. Jitka Sosnovcová vystudovala obor technické fyzikální a analytické chemie VŠCHT. Od roku 2009 do roku 2018 byla ředitelkou SZÚ. Je evropsky uznávanou odbornicí na problematiku plastů a předmětů přicházejících do styku s potravinami a členkou řady evropských expertních týmů. Je vedoucí kontaktního místa Ministerstva zdravotnictví a odboru ochrany veřejného zdraví pro systém rychlého varování při výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků RAPEX a vedoucí 2. rezortního kontaktního místa o pro systém rychlého varování při výskytu nebezpečných potravinářských výrobků – RASFF. Je předsedkyní Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro předměty běžného užívání. Je autorem řady publikací v odborných časopisech a monografiích, ve sbornících konferencí a seminářů, populárních článků zejména ve spotřebitelských časopisech určených pro širokou veřejnost.

Rudolf Ševčík

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie, obor konzervace potravin a technologie masa. Od roku 2001 působí na Ústavu konzervace potravin, kde pracuje jako pedagogický a vědecký pracovník zabývající se problematikou technologie potravin, systémy managementu kvality a bezpečnosti potravin. V rámci vědecké činnosti se podílel na řadě inovačních projektů v rámci potravinářských provozů. Řešil technologické problémy v provozech zpracovávající maso, ovoce, zeleninu. V roce 2017 se habilitoval v oboru technologie potravin. V rámci svých pedagogicko-výzkumných aktivit vystupuje na odborných a vědeckých akcích v oblastech spjatých z technologií a kvalitou potravin.

Martin Hejl

THIMM Packaging

Ing. Martin Hejl vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze. Ve společnosti THIMM Packaging, jednom z nejvýznamnějších výrobců a zpracovatelů vlnité lepenky v ČR, pracuje od roku 1997. V současné době je na pozici jednatele společnosti.

Johannes Bergmair

PACK EXPERTS, World Packaging Organisation

Dr. Johannes Bergmair vystudoval obor potraviny a biotechnologie na Vysoké škole přírodních zdrojů a aplikovaných biologických věd ve Vídni (BOKU). Technické vzdělání završil v Ústavu pro potravinářskou technologii v roce 1999. Jeho speciálním oborem v oblasti balení je zajištění kvality v rámci dodavatelského řetězce "potraviny". V této oblasti - vedle řady publikací v časopisech - dokončil své doktorské práce na technické univerzitě (TU) ve Vídni na podzim roku 2002. Od roku 2000 do roku 2016 pracoval v OFI Packaging Institute ve Vídni, kde působil jakovedoucí institutu. V roce 2017 založil Johannes Bergmair svou vlastní poradenskou firmu s názvem PACK EXPERTS.

Dr. Bergmair pořádá řadu přednášek pro obalovou techniku ​​na několika rakouských a německých univerzitách, pracuje jako soudní expert na balení a jako auditor pro řízení hygieny. Dr. Bergmair je od roku 2011 členem rakouského výboru pro normalizaci a Rakousko ve WPO (World Packaging Organization), kde zastával funkci viceprezidenta WPO pro udržitelnost a bezpečnost potravin. Od 1.1.2018 působí jako generální tajemník WPO.

Radek Aulický

Výzkumný ústav rostlinné výroby

Ing. Radek Aulický, Ph.D.  vystudoval Českou zemědělskou universitu v Praze (Obor Rostlinná produkce a Odbor Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin).  Pracuje ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby na pozici vedoucí týmu ochrana zásob před skladištními škůdci. Je členem Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Odborné zaměření: Skladištní škůdci, identifikace, monitoring, metody chemické a nechemické ochrany. Řízené atmosféry, aplikace aerosolů, fumigace.

Martin Volek

Ipsos

Martin Volek pracuje v agentuře Ipsos na pozici Project Director a je zodpovědný za realizaci komplexních výzkumných projektů zaměřených na zákaznické chování a zákaznickou spokojenost.

V oboru marketingového výzkumu se pohybuje přes deset let a jeho specializací jsou komplexní projekty spojující nejrůznější typy dat. Jeho cílem je poskytovat klientům taková zjištění, která je podpoří v dosahování obchodních cílů.

Ipsos je celosvětovou společností zaměřenou na marketingový výzkum a konzultace. Své kanceláře má v 89 zemích a zaměstnává více jak 16.500 lidí.

V Ipsosu se zajímáme o lidi, trhy, značky a společnost.

Poskytujeme informace a analýzy, které činí náš složitý svět jednodušším a snazším pro orientaci. Inspirujeme naše klienty k chytřejším rozhodnutím.

Cornelia Fehlner

NürnbergMesse

Cornelia Fehlner má magisterský titul v oboru Mezinárodní kulturní a obchodní studia a magisterský titul v Geografii Univerzity v Passau, včetně studijních pobytů v Paříži a Českých Budějovicích. Během studií získala odborné zkušenosti v Evropském parlamentu (Brusel), v bavorském ministerstvu hospodářství (Mnichov), v Německo-české průmyslové a průmyslové komoře (Praha) a v Siemens AG (Regensburg).

Od roku 2013 do roku 2017 pracovala jako manažerka pro rozvoj obchodu v obci Weiden i.d.OPf. Od října 2017 je ředitelkou veletrhu FachPack, evropského veletrhu pro balení, procesy a technologie v NürnbergMesse.

Marcus Kirschner

HPE - Bundesverband Holzpackmittel Paletten Exportverpackung

Ing. (BA) Marcus Kirschner, MBM v roce 2001 absolvoval technologii dřeva na kooperativní státní univerzitě v Mosbachu. Po ukončení studia pracoval u společnosti Holzindustrie Hunsrück GmbH, výrobce kontraktního nábytku. V roce 2011 absolvoval dálkové studium na Freie Universität v Berlíně - magisterský obor marketingového marketingu (ExecMBM) v oblasti B2B marketingového a technického prodeje. Po dobu 5 let do roku 2012 pracoval jako přednášející v oboru dřevařské technologie na Spolkové státní univerzitě v Mosbachu. Od srpna 2012 do března 2018 pracoval Kirschner pro Konfederaci německého dřevozpracujícího průmyslu (HDH) jako konzultant v oblasti životního prostředí, technologické standardizace a výzkumu. Od dubna 2018 je Marcus Kirschner generálním ředitelem HPE - Federální asociace pro dřevěné obaly, palety a exportní obaly (Bundesverband Holzpackmittel • Paletten • Exportverpackung eV)

Jozef Oleár

OTK GROUP

Jozef Olear, obchodní ředitel společnosti OTK GROUP, strávil poslední desetiletí v exkluzivních rolích v potravinářském průmyslu, výrobě receptů receptů na produkty a potravinářském průmyslu.

Ocenění: cena za balení za rok 2011 - ocenění Gold Packaging DuPont; 2018 – OBAL ROKU SmartWipes: Biodegradabilní koncept.

Markus Kugler

Euroblock Verpackungsholz

Pan Markus Kugler absolvoval další odbornou přípravu v oblasti obchodu a administrativy a stal se kvalifikovaným administrátorem.

Od roku 2012 pracuje pro společnost Euroblock Verpackungsholz GmbH. Je zodpovědný za trhy Německa a jihovýchodní Evropy.

Registrační formulář na středoevropský obalový kongres

Registrační údaje:
@
Kontakt:
@

Na tento e-mail bude zasláno potvrzení registrace.

Účastníci:
V rámci středoevropského obalového kongresu se přihlašuji na:

Na uvedené e-maily jednotlivých účastníků budou po skončení kongresu zaslány přístupové údaje pro stažení materiálů/prezentací z konference a informace o dalších vzdělávacích akcích. 

Cenová kategorie kongresu:
Základní 4.800,- Kč bez DPH (4.000,- Kč každý další účastník ze stejné firmy)
Zvýhodněná registrace do 21. srpna 2018:
Poznámka

Přihláška je platná až po potvrzení registrace organizátorem.

Organizátor soutěže a správce osobních údajů je OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o.

* toto pole je povinné.

** vyplní pouze platící účastníci.

Partneři kongresu


Generální partner obalového galavečera

Gold partner

Silver partner

Bronze partner

Partner

Odborný garant / Food Contact Partner

Partner třídění

General media partner

Media partner

Místo konání kongresu


Ústav molekulární genetiky AV ČR

Praha 4, Vídeňská 1083, 142 00


Organizátor


OBALOVÝ INSTITUT SYBA

www.syba.cz

IČ: 27626628, DIČ: CZ27626628

Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany

kontakt: Ing. Kateřina Kolářová

+420 602 625 117

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O CookiesRozumím