Přednášející

 • Jitka Sosnovcová

  Státní zdravotní ústav

  Ing. Jitka Sosnovcová vystudovala obor technické fyzikální a analytické chemie VŠCHT. Od roku 2009 do roku 2018 byla ředitelkou SZÚ. Je evropsky uznávanou odbornicí na problematiku plastů a předmětů přicházejících do styku s potravinami a členkou řady evropských expertních týmů. Je vedoucí kontaktního místa Ministerstva zdravotnictví a odboru ochrany veřejného zdraví pro systém rychlého varování při výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků RAPEX a vedoucí 2. rezortního kontaktního místa o pro systém rychlého varování při výskytu nebezpečných potravinářských výrobků – RASFF. Je předsedkyní Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro předměty běžného užívání. Je autorem řady publikací v odborných časopisech a monografiích, ve sbornících konferencí a seminářů, populárních článků zejména ve spotřebitelských časopisech určených pro širokou veřejnost.

 • Rudolf Ševčík

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

  Doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie, obor konzervace potravin a technologie masa. Od roku 2001 působí na Ústavu konzervace potravin, kde pracuje jako pedagogický a vědecký pracovník zabývající se problematikou technologie potravin, systémy managementu kvality a bezpečnosti potravin. V rámci vědecké činnosti se podílel na řadě inovačních projektů v rámci potravinářských provozů. Řešil technologické problémy v provozech zpracovávající maso, ovoce, zeleninu. V roce 2017 se habilitoval v oboru technologie potravin. V rámci svých pedagogicko-výzkumných aktivit vystupuje na odborných a vědeckých akcích v oblastech spjatých z technologií a kvalitou potravin.

 • Martin Hejl

  THIMM Packaging

  Ing. Martin Hejl vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze. Ve společnosti THIMM Packaging, jednom z nejvýznamnějších výrobců a zpracovatelů vlnité lepenky v ČR, pracuje od roku 1997. V současné době je na pozici jednatele společnosti.

 • Johannes Bergmair

  PACK EXPERTS, World Packaging Organisation

  Dr. Johannes Bergmair vystudoval obor potraviny a biotechnologie na Vysoké škole přírodních zdrojů a aplikovaných biologických věd ve Vídni (BOKU). Technické vzdělání završil v Ústavu pro potravinářskou technologii v roce 1999. Jeho speciálním oborem v oblasti balení je zajištění kvality v rámci dodavatelského řetězce "potraviny". V této oblasti - vedle řady publikací v časopisech - dokončil své doktorské práce na technické univerzitě (TU) ve Vídni na podzim roku 2002. Od roku 2000 do roku 2016 pracoval v OFI Packaging Institute ve Vídni, kde působil jakovedoucí institutu. V roce 2017 založil Johannes Bergmair svou vlastní poradenskou firmu s názvem PACK EXPERTS.

  Dr. Bergmair pořádá řadu přednášek pro obalovou techniku ​​na několika rakouských a německých univerzitách, pracuje jako soudní expert na balení a jako auditor pro řízení hygieny. Dr. Bergmair je od roku 2011 členem rakouského výboru pro normalizaci a Rakousko ve WPO (World Packaging Organization), kde zastával funkci viceprezidenta WPO pro udržitelnost a bezpečnost potravin. Od 1.1.2018 působí jako generální tajemník WPO.

 • Radek Aulický

  Výzkumný ústav rostlinné výroby

  Ing. Radek Aulický, Ph.D.  vystudoval Českou zemědělskou universitu v Praze (Obor Rostlinná produkce a Odbor Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin).  Pracuje ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby na pozici vedoucí týmu ochrana zásob před skladištními škůdci. Je členem Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

  Odborné zaměření: Skladištní škůdci, identifikace, monitoring, metody chemické a nechemické ochrany. Řízené atmosféry, aplikace aerosolů, fumigace.

 • Jakub Vojanec

  Siemens

  Ing. Jakub Vojanec je absolventem Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, následně dokončil i studia Ekonomiky a managementu na ČZÚ v Praze. Od roku 2005 pracuje na různých pozicích ve společnosti Siemens v Praze a v Norimberku. Nejprve čerpal zkušenosti jako technik v oblastech průmyslových řídicích systémů, senzoriky a komunikací, potom i na pozicích spojených s obchodem a marketingem. Od roku 2013 je ředitelem obchodního úseku Factory Automation společnosti Siemens, s.r.o.

 • Martin Volek

  Ipsos

  Martin Volek pracuje v agentuře Ipsos na pozici Project Director a je zodpovědný za realizaci komplexních výzkumných projektů zaměřených na zákaznické chování a zákaznickou spokojenost.

  V oboru marketingového výzkumu se pohybuje přes deset let a jeho specializací jsou komplexní projekty spojující nejrůznější typy dat. Jeho cílem je poskytovat klientům taková zjištění, která je podpoří v dosahování obchodních cílů.

  Ipsos je celosvětovou společností zaměřenou na marketingový výzkum a konzultace. Své kanceláře má v 89 zemích a zaměstnává více jak 16.500 lidí.

  V Ipsosu se zajímáme o lidi, trhy, značky a společnost.

  Poskytujeme informace a analýzy, které činí náš složitý svět jednodušším a snazším pro orientaci. Inspirujeme naše klienty k chytřejším rozhodnutím.

 • Cornelia Fehlner

  NürnbergMesse

  Cornelia Fehlner má magisterský titul v oboru Mezinárodní kulturní a obchodní studia a magisterský titul v Geografii Univerzity v Passau, včetně studijních pobytů v Paříži a Českých Budějovicích. Během studií získala odborné zkušenosti v Evropském parlamentu (Brusel), v bavorském ministerstvu hospodářství (Mnichov), v Německo-české průmyslové a průmyslové komoře (Praha) a v Siemens AG (Regensburg).

  Od roku 2013 do roku 2017 pracovala jako manažerka pro rozvoj obchodu v obci Weiden i.d.OPf. Od října 2017 je ředitelkou veletrhu FachPack, evropského veletrhu pro balení, procesy a technologie v NürnbergMesse.

 • Pavel Volek

  Signals Network

  Ing. Pavel Volek je spoluzakladatelem a technickým ředitelem ve společnosti Signals Network, společnosti vyvíjející nástroje na algoritmické obchodovaní s kryptoměnami. 

  Pavel vystudoval obor Softwarové inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze a v doméně softwarového vývoje se pohybuje již více jak 14 let. V průběhu let pracoval na různorodých projektech s lokálním i globalním dosahem, vedl lokalní i přeshraniční vývojové týmy a má praktické zkušenosti s mnoha programovacími jazyky, technologiemi i softwarovými architekturami. Věří, že zkušenosti s širokou škálou kompetencí jsou velmi důležité nejen pro úspěšné vedení vývojových týmů, ale i pro zvládnutí nových technologií a technik a pro provadění kvalifikovanych rozhodnutí při navrhování nového produktu.

 • Michael Rada

  IBCSD LAB s.r.o. - INTERNATIONAL BUSINESS CENTER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

  Michael je otcem projektu MEZINÁRODNÍHO OBCHODNÍHO CENTRA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE a jednatelem jeho mateřské společnosti IBCSD LAB s.r.o.

  Od roku 1990 působil ve středním a později ve vyšším managementu firem logistických (SCHENKER, SGL), obchodních (NORECOM, GERICOM, FRIDANAIR, AMERICAN WAY) a to nejen na pozicích logistických, ale i marketingových, obchodních, business development, nákup a řadě dalších.

  • Úspěšně absolvoval zkoušky IATA včetně DGA ve Vídni
  • Je aktivním autorem řady odborných článků z oblasti logistických a obalových inovací
  • Je autorem řešení vratné paletové fixace FIXLOG ONE – FIXLOG THREE
  • V letech 2008 – 2013 působil v senior managementu logistické divize druhé největší korporace Japonska (SUMITOMO CORPORATION) na pozici business Development
  • Od roku 2013 samostatně podnikající v oblasti zvyšování efektivity globálních dodavatelských řetězců a v oblasti vývoje efektivních obalových prostředků
  • Od roku 2014 tvůrcem nového průmyslového odvětví – INDUSTRIAL UPCYCLING zabývajícím se prevencí vzniku odpadu a plýtvání na průmyslové úrovni, aktivním využitím přebytků výroby a jejich přímým druhotným užitkováním.
  • V roce 2015 založil hnutí E-MOTION podporující integraci osobní elektromobility do profesní i soukromé sféry.
  • 2.12.2015 definoval jako první na světě obsah INDUSTRY 5.0 a stal se tvůrcem první průmyslové evoluce
  • Vlastník ochranné známky IBCSD a autor řady designů průmyslových obalů

  Mezi klienty patří společnosti z mnoha průmyslových segmentů nejenom v ČR, ale i zahraničí.

  Moto: Neexistence pro mne není překážkou, jen prvním krokem novým směrem.

 • Marcus Kirschner

  HPE - Bundesverband Holzpackmittel Paletten Exportverpackung

  Ing. (BA) Marcus Kirschner, MBM v roce 2001 absolvoval technologii dřeva na kooperativní státní univerzitě v Mosbachu. Po ukončení studia pracoval u společnosti Holzindustrie Hunsrück GmbH, výrobce kontraktního nábytku. V roce 2011 absolvoval dálkové studium na Freie Universität v Berlíně - magisterský obor marketingového marketingu (ExecMBM) v oblasti B2B marketingového a technického prodeje. Po dobu 5 let do roku 2012 pracoval jako přednášející v oboru dřevařské technologie na Spolkové státní univerzitě v Mosbachu. Od srpna 2012 do března 2018 pracoval Kirschner pro Konfederaci německého dřevozpracujícího průmyslu (HDH) jako konzultant v oblasti životního prostředí, technologické standardizace a výzkumu. Od dubna 2018 je Marcus Kirschner generálním ředitelem HPE - Federální asociace pro dřevěné obaly, palety a exportní obaly (Bundesverband Holzpackmittel • Paletten • Exportverpackung eV)

 • Jozef Oleár

  OTK GROUP

  Jozef Olear, obchodní ředitel společnosti OTK GROUP, strávil poslední desetiletí v exkluzivních rolích v potravinářském průmyslu, výrobě receptů receptů na produkty a potravinářském průmyslu.

  Ocenění: cena za balení za rok 2011 - ocenění Gold Packaging DuPont; 2018 – OBAL ROKU SmartWipes: Biodegradabilní koncept.

 • Markus Kugler

  Euroblock Verpackungsholz

  Pan Markus Kugler absolvoval další odbornou přípravu v oblasti obchodu a administrativy a stal se kvalifikovaným administrátorem.

  Od roku 2012 pracuje pro společnost Euroblock Verpackungsholz GmbH. Je zodpovědný za trhy Německa a jihovýchodní Evropy.

 • Ing. Roman Mecner

  RANPAK BV

  Ing. Roman Mecner vystudoval Vysokou školu podnikání v Praze obor ekonomika a management. Od roku 1994 se pohybuje v obalovém průmyslu, kde prošel mnoha pozicemi od výroby obalů až po jejich prodej. Od roku 2014 působí ve firmě Ranpak b.v., která poskytuje individuální, ekologicky šetrné a nákladově efektivní papírové řešení balení pro  každý produkt.

 • Ing. Petr Martinek, MBA

  Antalis, Branopac CZ

  V oblasti průmyslových obalů začal pracovat v roce 2002 ve firmě První Obalová spol. s r.o. na pozici Regionálního obchodního zástupce. Po sedmi letech sbírání zkušeností v obchodě přešel do automobilového průmyslu a začal pracovat pro německou společnost MANN+HUMMEL, která je světovým leaderem v oblasti filtrů a filtrační techniky. Zde pracoval 7 let na pozici Obchodního ředitele a byl zodpovědný za obchodní aktivity divize průmyslové filtrace v regionu východní Evropy. V roce 2014 se vrátil do obalového průmyslu a pracuje pro francouzskou nadnárodní společnost Antalis na pozici Packaging Director se zodpovědností za region střední a východní Evropy. Zároveň je jednatelem společnosti BRANOPAC CZ s.r.o., která je součástí skupiny Antalis od roku 2012.

  Divize průmyslového balení skupiny Antalis je největší distributor obalů v Evropě s obratem přes půl miliardy Eur.

Zpět na úvodní stránku

 

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O CookiesRozumím